Ideju atlase

5.JAUNIEŠU SAEIMA NOSLĒGUSIES! PALDIES PAR DALĪBU!
TE VARI ATRAST INFORMĀCIJU PAR PROJEKTU.

TOP Foto Kandidātu idejas Balsis Datums
1 Jauniešiem, kas darbojas nevalstiskajā sektorā, Latvijā būtu jāizveido vienota brīvprātīgo pasu sistēma.

325

18.Feb.
2 Latvijai ir vajadzīga viena centralizēta jauniešu organizācija,kurā būtu pārstāvēti visi reģioni.

203

09.Feb.
3 UIN likmes proporcionāls samazinājums uzņēmumiem, kas nodarbina jauniešus, ar mērķi veicināt nodarbinātību→reemigrāciju→palielināt budžetu.

162

14.Feb.
4 Veselīga dzīvesveida rosināšana sabiedrībā, izskaužot nelabvēlīgās e vielas un atbalstot vietējos ražotājus.

156

18.Feb.
5 Prakses nedēļa vienu reizi semestrī vispārizglītojošajās vidusskolās un ģimnāzijās pieredzes iegūšanai.

156

19.Feb.
6 Ideja ir izveidot programmu, kas palīdzētu gan skolēniem, gan jauniešiem iegūt darba pieredzi un rast iespēju pēc augstskolas iegūt darbu.

126

12.Feb.
7 Bezmaksas augstākā izglītība Latvijas augstskolās. Iespēja iegūt augstāko izglītību arī jauniešiem no maznodrošinātām ģimenēm.

114

25.Feb.
8 Latvijas valsts veidota un līdzfinansēta sadarbības programma starp uzņēmējiem un jauniešiem, jauniešu bezdarba līmeņa mazināšanai.

95

04.Mar.
9 12.klašu skolēnu izvēles iespējas, ķīmijas vai fizikas apgūšanā.

88

02.Mar.
10 Sekmēt Eiropas Savienības (ES) jauniešu tiešu iesaisti, analītisku domāšanu un aktīvu ieinteresētību Latvijas un ES sadarbības attīstībā.

84

13.Feb.
11 Valsts un pašvaldību atbalstīta jauniešu nodarbinātība vasarā pašvaldības teritorijā. Vasaras darbs kā pašvaldības darbinieka palīgam.

82

04.Mar.
12 Mainies uz augšu un strādā-iegūsti vēlamo darba pieredzi jau studējot un nodrošini nākotni! Risinājums-sadarbība ar Eiropas Savienību.

72

04.Mar.
13 Liela daļa latviešu un krievvalodīgo jauniešu dzīvo ''dažādās pasaulēs'', tādēļ vajadzētu veikt dažādus pasākumus, kuri saliedētu sabiedrību

70

12.Feb.
14 Jauniešiem un jauniešu organizācijām būtu pilnvērtīgi jāiesaistas kopā ar lēmumu pieņēmējiem lēmumu izskatīšanas procesos.

65

12.Feb.
15 Bezmaksas izglītība Latvijas valstsvienības sportistiem.

64

17.Feb.
16 Mazapdzīvoto reģionu attīstība, kas veicina Latvijas popularitāti un neatkarību Eiropas tirgū.

63

16.Feb.
17 Latvijas reģionu skolēnu domes apvienība no visiem četriem reģioniem. Vieta, kur jaunietis nāk ar sava reģiona jautājumiem un pretenzijām.

62

03.Mar.
18 Bezmaksas veselības aprūpe un pārbaude Latvijas augstskolu studentiem

61

14.Mar.
19 Veidot debašu klubu sistēmu starp jauniešiem Eirobas Savienības dalībvalstīs, veicinot jaunatnes iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.

60

01.Mar.
20 Veicināt jauniešu līdzdalību mācību procesa izveidē, skolas un pašvaldības darbībā.

60

04.Mar.
21 Uzņēmējdarbības attīstīšana Latvijas reģionos, veicot konkrētus grozījumus likumdošanā un sniedzot finansiālu atbalstu uzņēmējiem.

59

18.Feb.
22 Jāmaina pašreizējais mācību modelis skolās! Vairāk jāizmanto interaktīvie materiāli un nepieciešams piesaistīt gados jaunus skolotājus.

58

09.Feb.
23 Jauniešu iesaistīšana darba tirgū Latvijā,sadarbībā ar valsts uzņēmumiem un nevalstiskām organizācijām.

54

12.Feb.
24 Zināšanu paplašināšana jauniešiem par drošību e-vidē.

54

23.Feb.
25 Tieksme pēc zināšanām un jaunām prasmēm, kuras izmantot savas dzīves veidošanai, ir katra jaunieša normāla interese un tiesības.

54

04.Mar.
26 Jauniešu nodarbinātība un biznesa ideju īstenošana.

52

09.Feb.
27 Attīstīt komerczinības un padziļināt jauniešu zināšanas politikā, jo jaunieši ir nākamie valsts vadītāji un Latvijas nākotne.

51

11.Feb.
28 Koriģējošā vingrošana skolās veselības uzlabošanai.

51

20.Feb.
29 Mans mērķis ir aktīvāka sadarbība un kopīgi projekti ar Eiropas Savienības jauniešiem, Eiropas līmeņa jauniešu organizācijām.

50

14.Feb.
30 Jauniešu izglītošana politikā - par valstī notiekošajiem procesiem -, lai veicinātu viņu piederību savai valstij un mazinātu aizbraukšanu.

46

20.Feb.
31 Demokrātiskas valsts kritērijs - viendzimuma attiecību, homoseksualitātes nenoliegšana. Iecietība sabiedrībā!

45

04.Mar.
32 Izglītības sistēmas reformas

43

15.Feb.
33 Bezjēdzīga laika izšķēršana tehnoloģijās.

41

11.Feb.
34 Patriotisma un valsts aizsardzības mācība skolās.

41

14.Feb.
35 Informācijas drošības un analīzes centrs-institūts ar universitātes, kiberaizsardzības un pētnieciskās žurnālistikas funkcijām.

41

14.Mar.
36 Jauniešiem vairāk vajadzētu zināt un izprast Eiropas Savienības darbības principu, un iepazīt to tuvāk, iegūt dziļākas zināšanas par ES.

39

06.Mar.
37 Vairāk darba latvijā. Pilsētu attīstība. Vienotā latvija. Ekonomikas attīstība. Izdarīt lai saeima vairāk uzklausītu tautas vārdu.

38

13.Feb.
38 Aicinu atbalstīt manu ideju, par kvotu palielināšanu ārstiem, lai katrs bērns saņemtu rehabilitācijas palīdzību uzreiz un nestāvētu rindās.

38

16.Feb.
39 Es piedāvāju veikt reklāmas kampaņas lai popalarizētu profesionālo izglītību pēc 9.klases.

38

18.Feb.
40 Skolēnu domes izveide ar Valsts vai pašvaldības finansējumu, tādējādi panākot jauniešu interesi par pilsētas un plašāka mēroga aktivitātēm.

37

10.Feb.
41 Mana ideja dalās divās ļoti svarīgās daļās - vizuālās mākslas un mūzikas izvēle vidusskolā un veselības mācības stundas atjaunošana.

37

05.Mar.
42 Izglītības sistēmā nepieciešams integrēt tādu izglītības sporta standartu, kas ļauj realizēt viena konkrēta sporta veida padziļinātu apguvi.

37

10.Mar.
43 Vidusskolās iekļaut profesionālo apmācību priekšmetus, kas ietvertu arī praksi (piemēram, auto apmācības, grāmatvedība u.c.)

36

18.Feb.
44 Latvijas nākotne ir cieši saistīta ar sabiedrības attīstību,mēs nevaram paredzēt nākotni,bet varam ietekmēt un palīdzēt augt mūs jauniešiem.

36

28.Feb.
45 Mācībstunda, kurā 1. - 4. klasēm māca pareizi izturēties pret dzīvniekiem, novēršot pret tiem vērstu vardarbību.

36

04.Mar.
46 Mobinga aizliegšana Latvijas mācību iestādēs.

36

04.Mar.
47 Ceļu nodokļa pievienošana degvielas cenai, tā novirzīšana speciālam, autoceļu uzturēšanai paredzētam, fondam.

36

04.Mar.
48 Latvijas izglītības sistēmā trūkumi un nepilnības salīdzinot ar citām valstīm. Izglītības sistēmas uzlabošana un tās modernizācija.

35

09.Feb.
49 Ieviest publisko runu, kā mācību priekšmetu skolās visā Latvijā ar mērķi attīstīt jauniešu runas prasmes plašākas auditorijas priekšā.

35

12.Feb.
50 Sporta stundas skolās,kas nav sporta novirziena, ir par maz. Mana ideja ir palielināt sporta stundas līdz 4-5 reizēm nedēļā.

33

15.Feb.
51 Izveidot militāri profesionālu vidusskolu, kur jaunieši četros gados apgūtu nepieciešamās prasmes dienestam bruņotajos spēkos.

32

24.Feb.
52 Atraktīvs un radošs mācību process.

31

28.Feb.
53 Ieviest visos lielveikalos PET pudeļu nodošanas automātus.

30

09.Feb.
54 Bezmaksas augstākā izglītība Latvijā

30

13.Feb.
55 Izstrādāt cilvēktiesību priekšlikumus, kas palīdzētu valsts iedzīvotājiem, daudzbērnu ģimēnem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

30

13.Feb.
56 Aizsardzība un drošība,manuprāt,ir tāda tēma par kuru obligāti būtu jārunā skolās,piemēram, par atstarotāju nēsāšanu un drošību uz ceļa.

29

03.Mar.
57 Veicināt audzekņus taupīt energoresursus un ūdeni mācību iestādēs, ieekonomētos naudas līdzekļus novirzīt jauniešu iniciatīvu atbalstam!

29

14.Mar.
58 Mainīt likumu par to, kas var saņemt bezdarbnieku pabalstu.

28

10.Feb.
59 Plašākas iespējas jauniešiem izstrādāt ZPD universitāšu laboratorijās.

28

12.Feb.
60 Pasākumu kompleksa izstrāde mazo lauku skolu saglabāšanai.

28

04.Mar.
61 Ģimnāzijās un vidusskolās - stipendijas ieviešana, tāpat kā tas notiek tehnikumos.

27

19.Feb.
62 Subsidēt vidusskolas absolventu studijas labākās augstskolās pasaulē. Pēc augstskolas beigšanas studentam būs jāstrada vismaz 5 g. Latvijā.

26

27.Feb.
63 Jauniešu bezdarbs Latvijā , tā ir liela problēma .

25

13.Feb.
64 Gribu reformēt mūsu izglītības sistēmu, jo man šķiet, ka tā ir ļoti ilgstoša. Esmu pārliecināts, ka mēs varam mācīties mazāk gadus.

25

14.Feb.
65 Lakrosa popularizācija Latvijā.

25

01.Mar.
66 Mana ideja ir palielināt jaunsargu kustību jauniešu vidū. Palielināt finansējumu jaunsardzei. Lai jauniešus piesaistītu militārajai jomai.

24

12.Feb.
67 Veselīga dzīvesveida popularizācija juaniešu vidū

24

13.Feb.
68 Cilvēku savsarpējā zināšanu apmaiņa,piemēram,kad savas zināšanas vecākā paaudze nododā tālāk jauniešiem.Cilvēks,cilvēkam-zināšanu barters.

24

14.Feb.
69 Nepieciešamas nodarbības, kurās māca kā pareizi uzstāties publikas priekšā, kā uzvesties uz skatuves, kā pareizi runāt pasākumos, konkursos.

23

09.Feb.
70 Dažādu arodu profesionāļu piesaiste skolām, kuri sniegtu visaptverošu informāciju par attiecīgajām profesijām.

23

12.Feb.
71 Ārpusskolas nodarbību integrēšana mācību procesā.

22

11.Mar.
72 Diasporas jauniešu iesaiste Latvijas tautsaimniecības attīstībā ir pārmaiņu rīks, kuram ir nepieciešams izveidot platformu kādā to veikt.

21

12.Feb.
73 Piešķirt vēlēšanu tiesības nepilngadīgajiem (14-18 gadi)

21

23.Feb.
74 Nodrošinātas darba iespējas studentiem studiju laikā un pēc augstskolas beigšanas konkrētajā profesijā.

21

10.Mar.
75 Termiņuzturēšanās atļauju saņemšanas pret nekustamā īpašuma iegādi nosacījumu maiņa,kas sniegtu iespēju subsidēt valstij būtiskajās nozarēs.

21

10.Mar.
76 Bezmaksas augļus piedāvāt ne tikai pamatskolēniem, bet arī vidusskolēniem

19

25.Feb.
77 Bezmaksas veselības aprūpe jauniešiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu, taču vēl tikai mācās, nevis strādā.

19

08.Mar.
78 Veicināt jauniešus piedalīties kultūras dzīve, pilnveidot un modernizēt - mūzikas, mākslas jomu.

19

12.Mar.
79 Par tautsaimniecības attīstīšanu Latvijas reģionos, kas sekmētu Latvijas ekonomikas izaugsmi un no valsts izbraukušo latviešu reemigrāciju.

17

22.Feb.
80 Valsts nodrošina mācību kredītu studijām ārzemēs, bet ar noteikumu, ka pēc mācību beigšānas students atgriežas Latvijā!

17

04.Mar.
81 Skolu un jauniešu informēšana par pasākumiem un konkursiem.

17

08.Mar.
82 Izglitības programma iesaistīt obligātas dažādu veidu lomu spēles, kuru laikā skolēni varēs apgūt dažādu struktūru darbību.

17

11.Mar.
83 Mana ideja būtu tāda, ka vidusskolas mācību posmā jaunieši varētu izvēlēties mācību priekšmetus, kurus vēlas apgūt.

17

15.Mar.
84 Valstī ir daudz talantīgu jauniešu, kuru talanti nespīd, jo pietrūkst valsts finansējuma.

16

16.Feb.
85 Saprātīga psihotropu un narkotisko vielu ierobežošana un kontrole. Izglītība par atšķirībām starp Marihuānu un "Spice".

16

04.Mar.
86 Mācību iestādēs , reizi gadā nodrošināt mācibu stundu , ar pirmās palīdzības , pašaizsardzības pamatelementiem.

14

11.Feb.
87 Izveidot lielu jauniešu politisko organizāciju, kurā jauniešiem būs pašreālizācijas iespējas, Skolas programās iekļaut priekšmetu Politika.

13

10.Feb.
88 Projektu nedēļu skolā aizstāt ar obligātām pirmās palīdzības apmācībām.

13

13.Feb.
89 Latviešu vēsturiskās apziņas popularizēšana

13

26.Feb.
90 Modernizēt lekciju darbu un apgūstamo vielu augstskolās.

13

11.Mar.
91 Sekmēt vidusskolēnu integrāciju Eiropas savienībā - vidusskolēns vienu semestri mācās kādā no ES valstu vidusskolām.

12

14.Feb.
92 Attīstīt neformālo izglītību Latvijā!

11

10.Feb.
93 Veicināt sabiedrības izpratni par valsts procesiem.

11

10.Feb.
94 Atklāts prezidenta vēlēšanu balsojums

11

11.Feb.
95 Jauniešiem ir problēmas ar sava viedokļa izpaušanu. Bail no skatuves un uzmanības, tāpēc skolās jābūt mācību stundai - teātra sports.

11

01.Mar.
96 Starptautiski semināri/apmācības, lai jaunieši mācītos, domātu plašāk, nebaidītos riskēt, pašattīstītos, kā arī iegūtu jaunus kontaktus.

10

13.Feb.
97 Izglītības sistēmas uzlabošana - skolēniem papildus vajadzētu apgūt darbā noderīgas zināšanas, savas iespējas kā nodarbinātajiem.

10

15.Feb.
98 Skolas izglitības efektivitātes paaugstināšana.

10

18.Feb.
99 Izsniegt stipendijas par eiropas līdzekļiem , kas motivētu skolēnus un palīdzētu maznodrošinātajiem skolēniem.

10

05.Mar.
100 Mana ideja ir- IZDOMAS Savienotība

9

22.Feb.
101 Ieviest jaunsardzes apmācības katrā pagastā bezmaksas

9

15.Feb.
102 Latvijā ir jāmaina jauniešu attieksme pret mākslu. Jāveicina jauniešu izglītošanās mākslas novirzienā.

8

10.Feb.
103 Vēlēšanu tiesības arī 16-17 gadīgiem jauniešiem

8

15.Mar.
104 Visiem Latvijas iedzīvotājiem, neatkarīgi no tautības, jābūt vienotiem, lai Latvija spētu pretoties mūsdienu izaicinājumiem.

7

09.Feb.
105 Bezmaksas padziļināta krievu valodas apgūšanas nodarbības jauniešiem. Šī apmācība sekmētu jauniešu izaugsmi tieši Latvijas darba tirgū.

7

18.Feb.
106 Skolās ir vajadzīgas vairākas sporta nodarbības skolēniem!

7

21.Feb.
107 Mācīt skolās par autortiesībām!

7

22.Feb.
108 Veicināt mācību uzņēmumu dibināšanu un iesaistīt skolēnus biznesa vidē !

7

15.Mar.
109 Izveidot "Jauniešu pārvaldi" katrā novadā.

6

16.Feb.
110 Ir nepieciešams veicināt jauniešu politisko līdzdalību un ieinteresētību lēmumu pieņemšanas procesa kārtībā un norisē.

6

22.Feb.
111 Mācīt jauniešiem lietas, kuras vēlāk būs nepieciešamas uzsākot dzīvi kā ekonomiski neatkarīgam sociālās grupas pārstāvim.

6

23.Feb.
112 Organizēt skolēnu darba vidi izstrādājot skolas mācību līdzekļu e-bibliotēku, lai vairs nebūtu nepieciešams nēsāt smagas grāmatas uz skolu.

6

05.Mar.
113 ,,Jauniešu bezdarbs Latvijā." Latvijā daudzi jaunieši neko nedara tādējādi,sāk lietot apreibinošas vielas,kas slikti ietekmē uz jauniešiem.

5

13.Feb.
114 Papildus apmācības 12.klašu skolēniem dažādās profesijās,kas beidzot skolu varētu noderēt valsts bezdarbam.

5

15.Feb.
115 Nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanās, tautas vērtību, tradīciju kopšana un mācīšana pilnīgi visās Latvijas skolās

5

21.Feb.
116 Valsts dotāciju piešķiršana zinātnes attīstībai Latvijā!

4

09.Feb.
117 Vēlos popularizēt aktīvu dzīvesveidu jauniešu starpā, mudināt jauniešus kustēties un nestāvēt malā.

4

15.Feb.
118 "Mācīties kultūras ābeci ir tikpat pašsaprotami kā no rītiem nomazgāt muti" Džemma Skulme

4

23.Feb.
119 Stipendijas visiem Augstāko izglītības iestāžu studentiem

4

13.Mar.
120 bernu aizsarziba vardarbibu majas no vecakiem...!

3

16.Feb.
121 Darba vietas vairaak novados lai cilveeki nebrauc uz Riigu bet paliek sava pilsettaa

3

18.Feb.
122 IELTS/TOEFL eksāmenu rezultāti Valsts centralizētā eksāmena angļu valodā vietā

3

23.Feb.
123 Popularizēt profesionālo izglītību - mācīties par metinātāju, pavāru, galdnieku arī ir noderīgi. Profesionāļi savā jomā ir ļoti pieprasīti.

3

10.Mar.
124 apmaksātas prakses

2

12.Feb.
125 Nodrošināt jauniešiem darba vietas,kuras viņi var apvienot ar mācībām!

2

26.Feb.
126 Vairāk iespējas priekšmetu izvēlēšanai.

2

04.Mar.
127 Mīlestībai nav robežu. LGBTQ jābūt tādām pašām tiesībām, kā heteroseksuālai personai.

2

04.Mar.
128 Jākoncentrējas uz veselīgu dzīvesveidu īpaši pievēršot vērību bērnu un jauniešu ēšanas paradumiem.

2

08.Mar.
129 Eiropas Savienības cilvēktiesību stundas vidusskolā.

1

13.Feb.
130 Pamazināt atkarību no narkotikām jauniešu vidu.

1

16.Feb.
131 Stiprināt valsts austrumu robežu un izvietot zemā radaru sitēmu gar austrumu robežu.

1

22.Feb.
132 Mana ideja ir skolēnus iepazīstināt ar zinātni sīkāk un pārliecināt ka būt gudram un interesēties par zinātni un politiku nav nekas slikts !

1

06.Mar.
133 Cilvēkiem ir tiesības uz to, lai netiktu palielinātas cenas pārtikai, degvielai, sabiedriskajam transportam un citām ikdienas vajadzībām.

1

10.Mar.
134 Ierīkot semestra kultūras nedēļas skolās, kuru laikā ir jāapmeklē kultūras pasākumi, jāveido prezentācijas un jāattīsta sevi kultūras jomā.

0

21.Feb.
135 Lai tiktu realizēti visi aizsardzības likumi par nepilngadīgo cilvēku aizskaršanu fiziski vai morāli, neatkarīgi no tā

0

02.Mar.

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem