5.Jauniešu Saeimas darba kārtība

 

5.Jauniešu Saeimas darba kārtība

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.JAUNIEŠU SAEIMA
2015.gada 27.aprīlis
Latvijas Republikas Saeima

Darba kārtība

 

8.00 Jauniešu Saeimas dalībnieku (Prezidija locekļu, komisiju līdzpriekšsēdētāju, balsu skaitītāju)
apmācība
 Norises vieta – Apmeklētāju un informācijas centrs, Jēkaba iela 16

9.00 Jauniešu Saeimas dalībnieku reģistrācija
 Norises vieta  Saeimas Lielais vestibils, Jēkaba iela 11
 (Ieeja pa lielajām Saeimas durvīm no Jēkaba baznīcas puses,
 personām ar kustību traucējumiem – dienesta ieeja no Jēkaba ielas puses)

9.50 Jauniešu Saeimas dalībnieku apmācība
  Norises vieta – Saeimas Sēžu zāle, Jēkaba iela 11


10.00 – 11.00 Jauniešu Saeimas pirmā sēde
 Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece atklāj un vada sēdi
 Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces uzruna
 Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas (EPPA) prezidentes Annas Brasēras (Anne Brasseur)
 
uzruna
 Jauniešu Saeimas dalībnieki dod svinīgo solījumu
 Jauniešu Saeimas balsu skaitītāji ieņem savu vietu
 Tiek apstiprināti Jauniešu Saeimas deputātu mandāti
 Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi ieņem savu vietu
 Tiek apstiprinātas Jauniešu Saeimas komisijas
 Komisijām tiek nodoti deklarāciju projekti:

    1)„Par patriotisma veicināšanu, drošības un aizsardzības apmācības ieviešanu skolās, studējošo
        jauniešu iesaistīšanu valsts  kiberaizsardzībā un informatīvajā aizsardzībā”;
    2)„Par veselīgu dzīvesveidu, veselības un sociālo aprūpi”;
    3) „Par jauniešu aktīvāku iesaistīšanos Eiropas Savienības aktivitātēs un politikas veidošanā”;
    4)„Par jauniešu apmācību, sagatavojot viņus darba tirgum”.
    Norises vieta – Saeimas Sēžu zāle, Jēkaba iela 11

 

JAUNIEŠU SAEIMAS DEPUTĀTU FOTOGRAFĒŠANĀS KOPĀ AR SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJU
   Norises vieta – Saeimas Sēžu zāle, Jēkaba iela 11


11.00 – 12.50 Darbs Jauniešu Saeimas komisijās

 • Deklarācija „Par patriotisma veicināšanu, drošības un aizsardzības apmācības ieviešanu skolās, studējošo jauniešu iesaistīšanu valsts kiberaizsardzībā un informatīvajā aizsardzībā”
  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija (ORANŽA)
  Norises vieta – 118.telpa, Jēkaba iela 16
 • Deklarācija „Par veselīgu dzīvesveidu, veselības un sociālo aprūpi”
  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija (SARKANA)
  Norises vieta403.telpa, Jēkaba iela 16
 • Deklarācija „Par jauniešu aktīvāku iesaistīšanos Eiropas Savienības aktivitātēs un politikas veidošanā”
  Eiropas lietu komisija (ZILA)
  Norises vieta – 409.telpa, Jēkaba iela 10/12
 • Deklarācija „Par jauniešu apmācību, sagatavojot viņus darba tirgum”
  Izglītības, kultūras un zinātnes komisija (ZAĻA)
  Norises vieta – 407.telpa, Jēkaba iela 16


12.50 – 14.00 Pusdienas
 Norises vieta – Saeimas ēdnīca, Jēkaba iela 11


13.40 – 14.00 Jauniešu Saeimas Prezidija sēde
 Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece vada sēdi
 Sēdē piedalās Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi
 Darba kārtība: Jauniešu Saeimas sēdes sasaukšana plkst.14.00 un sēdes darba kārtības sastādīšana un
 apstiprināšana
 Norises vieta – 314.telpa  Saeimas priekšsēdētājas apspriežu telpa, Jēkaba iela 11


14.00 – 16.00 Jauniešu Saeimas otrā sēde
 Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece atklāj un vada sēdi
 Darba kārtība: četru deklarāciju projektu izskatīšana
 Norises vieta – Saeimas Sēžu zāle, Jēkaba iela 11


16.30 – 17.00 Svinīgs noslēguma pasākums
 Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sveic un apbalvo pasākuma dalībniekus
 Saeimas komisiju priekšsēdētāji sveic un apbalvo titula „Nākotnes politiķis” ieguvējus
 Norises vieta – Saeimas Sarkanā zāle, Jēkaba iela 11

 
Pēc svinīgā noslēguma pasākuma Svētku torte
 Norises vieta – Lielais vestibils, Jēkaba iela 11

 

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem