Dalībniekiem

Jauniešu Saeimas deputātu dienas kārtības apraksts

2015.gada 27.aprīlis

Projekta „Jauniešu Saeima” darbs ir pietuvināts reālajam Saeimas darbam un likumu izstrādes procesam gan komisijās, gan Saeimas Sēžu zālē. Jauniešu Saeimas sēdes vada Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece.

Jauniešu Saeimas deklarācijas

100 Jauniešu Saeimā ievēlēto dalībnieku iesniegtās idejas ar Saeimas priekšsēdētājas biroja un Saeimas Juridiskā biroja palīdzību apkopotas četros deklarāciju projektos, attiecībā uz kuriem projekta dalībnieki var izteikt arī savus priekšlikumus.

Jauniešu Saeimas pirmās sēdes norise

27.aprīļa darba diena sākas pulksten 8.00 ar Jauniešu Saeimas dalībnieku (Prezidija locekļu, komisiju līdzpriekšsēdētāju un balsu skaitītāju) apmācību.

Pulksten 9.00 parlamenta Lielajā vestibilā visi 100 Jauniešu Saeimas dalībnieki reģistrējas un pēc tam pulcējas Saeimas Sēžu zālē. Jauniešu Saeimas pirmo sēdi atklāj un vada Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. 

Pirmās sēdes darba kārtībā ir vairāki punkti. Atbilstoši Saeimā iedibinātajai praksei darba kārtības punktus izskata tādā secībā, kādā tie iekļauti izsniegtajā darba kārtības projektā.

Pirmais un otrais darba kārtības punkts ir Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces un Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas prezidentes Annas Brasēras uzrunas.

Šis ir projekta „Jauniešu Saeima” jubilejas gads – šī ir jau 5. Jauniešu Saeima, un tāpēc Jauniešu Saeimas pirmās sēdes darba kārtībā kā trešais punkts ieviests jaunums – Jauniešu Saeimas deputātu svinīgais solījums.

Turpmākie sēdes darba kārtības punkti ir balsu skaitītāju izvirzīšana, Jauniešu Saeimas deputātu mandātu apstiprināšana, kā arī Jauniešu Saeimas Prezidija locekļu izvirzīšana un komisiju apstiprināšana.

Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi, Jauniešu Saeimas balsu skaitītāji un Jauniešu Saeimas atbildīgo nozaru komisiju līdzpriekšsēdētāji-referenti tiek izvirzīti, ņemot vērā balsojumu par iesūtītajām idejām (izvirzīti tie, kuru idejas ir saņēmušas visvairāk balsu un kuri apstiprinājuši savu dalību Jauniešu Saeimā).

No norādes uz komisiju prioritāti un vēlēšanās iegūto balsu skaita ir atkarīgs tas, kurā no četrām komisijām konkrēts Jauniešu Saeimas deputāts darbojas.

Turpmāk sēdē Jauniešu Saeimas deputāti debatē un balso par četru deklarāciju projektu nodošanu atbildīgajām nozaru komisijām.

Pirmās sēdes noslēgumā visi Jauniešu Saeimas deputāti fotografējas kopā ar Saeimas priekšsēdētāju.

Darbs Jauniešu Saeimas komisijās 

Jauniešu Saeimā ir četras atbildīgās nozaru komisijas:

  • Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija;
  • Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija;
  • Eiropas lietu komisija;
  • Izglītības, kultūras un zinātnes komisija.

Jauniešu Saeimas deputāti ir sadalīti pa četrām komisijām, katrā komisijā darbojas 25 jaunieši. Ar 5.Jauniešu Saeimas dalībnieku sadalījumu komisijās iespējams iepazīties šeit.

Jauniešu Saeimas komisiju sēdes vada attiecīgo Saeimas atbildīgo komisiju priekšsēdētāji. Katra komisija izskata vienu deklarācijas projektu un apkopo tam iesniegtos priekšlikumus izskatīšanai Jauniešu Saeimas otrajā sēdē, kas sākas pulksten 14.00. Ar deklarāciju projektiem un tiem iesūtītajiem priekšlikumiem iespējams iepazīties Jauniešu Saeimas mājaslapā.

Komisijas sēdi vada Saeimas komisijas priekšsēdētājs, kā arī komisijas līdzpriekšsēdētājs-referents (ja komisija nav noteikusi citu referentu), kurš pēc tam Jauniešu Saeimas otrajā sēdē ziņo par komisijas atbalstīto deklarācijas projekta redakciju. Visi Jauniešu Saeimas deputāti tiek aicināti iesaistīties komisiju darbā (piemēram, sniegt savus priekšlikumus, debatēt) un savus priekšlikumus formulēt īsi un konkrēti.

Atbilstoši komisijas sēdes vadītāja norādījumiem Jauniešu Saeimas komisijas deputāti izskata priekšlikumu tabulā ietvertos priekšlikumus un pieņem komisijas atzinumu (atbalstīts, daļēji atbalstīts, neatbalstīts). Komisijas sēdes laikā iespējams sagatavot komisijas priekšlikumus, kas tiek izskatīti Jauniešu Saeimas sēdes laikā.

Katras Jauniešu Saeimas komisijas aktīvākais un konstruktīvākais deputāts tiks nominēts titulam „Nākotnes politiķis”.

Jauniešu Saeimas Prezidija sēde

Jauniešu Saeimas Prezidija sēdi vada Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, un tajā piedalās Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi. Jauniešu Saeimas Prezidija darba kārtībā ir Jauniešu Saeimas otrās sēdes sasaukšana un darba kārtības apstiprināšana.

Jauniešu Saeimas otrās sēdes norise 

Jauniešu Saeimas otro sēdi vada Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, un tajā ir vairāki punkti.

Sēdē tiek izskatīti visi Jauniešu Saeimas komisiju sagatavotie deklarāciju projekti. Vispirms atbildīgās komisijas līdzpriekšsēdētājs-referents sniedz ziņojumu, tad notiek debates par katru attiecīgajam deklarācijas projektam iesniegto priekšlikumu. Pēc visu priekšlikumu izskatīšanas tiek balsots par katras deklarācijas pieņemšanu.

Noslēguma pasākums

Pēc Jauniešu Saeimas sēdes plānots svinīgs pasākums, kurā Jauniešu Saeimas deputāti saņem apliecinājumu par dalību 5. Jauniešu Saeimā un Saeimas komisiju priekšsēdētāji sveic titula „Nākotnes politiķis” ieguvējus.

 

5.Jauniešu Saeimas darba kārtība

 

 

 

Iesaki mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem